با کسی شوخی ندارم اصلا هم اعصاب ندارم ! 

 

من واسه این کُد ها چشمم در اومده و خسته شدم!

چه آشنا چه غریبه اگر دزدی کُنه اولا اون روی بی ادب منُ میبینه

دوما اسمشُ میزارم اینجا ! رسوای عالمش میکنم!‌

گفتم درجریان بآشن بعضیـآ که هنوز هیچی نشُده دارن کپی میکنن!

اگر ادعای کد نویسیتون میشه بسازید نیاید کُدای منُ کپی کنید 

2تا اسم  عوض کنید ادعا کُنید که کد نویسیے سرتون

اونایے که جلویے شما ادعا میکنن واسه بودن بـآمن دعـآ میکنن ههه

ـ